Menu Zamknij

Specyfikacja wykonawcza

Wymagania dla podłoża betonowego:

 • Mieszankę betonową należy wykonać zgodnie z PN-EN 206-1:2003 lub zgodnie z innymi, szczegółowo określonymi w dokumentacji wymaganiami.
 • Grubość podłoża betonowego i rodzaj zbrojenia muszą wynikać z wielkości przewidywanych obciążeń użytkowych.
 • Podłoża betonowe posadowione na gruncie muszą posiadać poziomą izolację przeciwwilgociową.
 • Klasa betonu: min. C20/25.
 • Powierzchniowa wytrzymałość betonu na odrywanie („pull off”): min. 1,5 MPa.
 • Okres dojrzewania betonu: min. 28 dni.
 • Wilgotność wagowa betonu (metoda karbidowa) 3,5-4,5%. lub wilgotność względna betonu (BS 8204) max. 75%.
 • Równość powierzchni w dowolnym miejscu na odcinku łaty 2m: max. odchylenie +/- 2mm/1m; max. prześwit 5mm/2m.
 • Równość powierzchni w dowolnym miejscu na odcinku łaty 3 m (dotyczy posadzek dekoracyjnych oraz posadzek antyelektrostatycznych) max. prześwit 3 mm/3m.
 • Wymagane spadki posadzki powinny być ukształtowane na podłożu betonowym.
 • Podłoże betonowe powinno być jednorodne, bez rys, spękań i ubytków, pył i luźne nie związane fragmenty  muszą być usunięte.

Warunki wykonania robót posadzkowych:

 • Posadzki żywiczne należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych.
 • Pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielone i zabezpieczone przed ogólnym dostępem.
 • Minimalna temperatura podłoży betonowych powinna wynosić +10°C
 • Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić +10°C.
 • Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%.
 • Temperatura podłoża musi być wyższa o 3°C od temp. punktu rosy.
 • Energia elektryczna jednofazowa 220V 16A i trójfazowa 220/380V 40A i 63A.
 • Górne oświetlenie hali/pomieszczeń, w których będą prowadzone prace posadzkarskie.